středa 10. srpna 2016

Biblické čtení: Vstaň a jdi

„Protože Abrahám věřil, uposlechl (Boží) výzvy, aby se vystěhoval do země, kterou měl dostat v dědičné držení; vystěhoval se, ačkoli nevěděl, kam jde. I (neplodná) Sára uvěřila, a proto dostala sílu stát se matkou, a to přes svůj pokročilý věk, protože se spolehla na toho, který ten slib dal. A tak z jednoho muže, a to už vetchého, vzešlo tolik (potomků) jako hvězd na nebi a jako písku na mořském břehu, který nikdo nespočítá,“ četlo se dnes (7. srpna) při mši z listu Židům. Představme si staré manžele, kteří byli jistě přesvědčeni, že vše důležité, co měli udělat, už udělali a co je mohlo potkat, už se jim přihodilo. A tu přichází Bůh a žádá po nich, aby zcela změnili svůj život. Ne zadarmo: Nabízí jim odměnu, která odpovídá jejich nejvyšším tužbám, tedy syna, základ budoucího velkého potomstva.

Může to v naší mysli vyvolat otázku: Kdy jsme dost staří, abychom už nemuseli na svém životě nic měnit? A proč bychom vlastně vůbec měli? Pokud jde o motiv, setkáváme se kolem sebe čím dál tím častěji s názorem, že naším cílem je klid, uspokojení, nebažení po ničem. Zvlášť pod vlivem různých východních nauk se za nejvyšší metu považuje vlastní prospěch. I když je myšlen ten duchovní, ne materiální, přece jen je to myšlenka odporující očividné realitě. Žijeme přece ve společnosti a společenství, jak by tedy naším prvním principem mohlo být sobectví?

Na první pohled to vypadá, že i tužba Abraháma a Sáry je osobní a sobecká. Ale nesnili snad o něčem, co daleko přesahovalo horizont jejich života? Potomstvo, jehož by bylo jako hvězd na nebi a jako písku na mořském břehu, nemohli přece nikdy uvidět. Mohli mu jen položit základní kámen.

„Kdo mnoho dostal, od toho se mnoho očekává, a komu se mnoho svěřilo, od toho se bude víc žádat,“ čte se také tuto neděli z Lukášova evangelia. Řada lidí se domnívá, že jim nikdo žádnou zodpovědnost nesvěřil a dokonce se po celý život úzkostlivě starají, aby ji nepřijali. I nejeden křesťan je přesvědčen, že když dělá v práci jen to nejnutnější, co po něm požadují, ale ve volném čase se věnuje víře, není mu co vytknout. Jak daleko je pak od oněch požadavků, aby se člověk staral jen o svoji duchovní dokonalost? Napříč naukami a náboženstvími můžeme vidět, jak takzvaně „duchovně založení“ lidé považují fyzický svět za něco, čeho bychom si přinejmenším neměli příliš všímat.

Jenže on tu je a s ním zde jsou i lidé, kteří ten reálný život s námi žijí. Naše rodina, naši přátelé, naši bližní. A jestliže Ježíš říká, že se bude hodně žádat od těch, kterým se mnoho svěřilo, pak jistě nejde o žádné duchovní nadání pozvednout sebe sama, protože by bylo poněkud nespravedlivé dát v tom některým více a jiným méně. To, co ale dostáváme v různé míře, jsou schopnosti a talenty, které se týkají tohoto světa, naší práce, našeho přispění společenství.

Můžeme se také setkat s přesvědčení, že některá práce je jaksi úctyhodnější, než jiná. Dělat charitu je správné, vytvářet zisk si zaslouží opovržení. Četl jsem nedávno názor jednoho mudrlanta, že by se mělo podnikat bez zisku a každý podnikatel by měl vydělávat jen tolik, aby se uživil. Kde bychom pak brali peníze na tu charitu? Popeláři v nás možná nemusí vzbuzovat velké sympatie, ale když začnou stávkovat a město zavalí odpadky, pak teprve zjistíme, jak jsou důležití. Není tedy žádná poctivá práce, která by byla horší než jiná. Jsou jenom lidé, kteří jako ten služebník z biblického podobenství zakopávají svoji hřivnu v obavě o svoje vlastní pohodlí.

Máme tedy své talenty a schopnosti v různé míře, ale čím je jich více, tím více se očekává, že je nenecháme zahálet. Jestliže tomu tak dosud bylo, není odpovědí na otázku, kdy už se můžeme obrátit zády ke změnám, nějaký časový údaj a věk. Ptejme se, jestli jsme ty hřivny, které jsme dostali, už dostatečně využili k prospěchu ostatních. Možná jsme jako Abrahám a Sára celý svůj dosavadní život žili v domnění, že jsme jen obyčejní lidé, kteří nemají světu co dát. Možná jsme své talenty potlačovali, abychom se nemuseli namáhat a vzdát se jistoty. Možná je přehlušila nutnost vydělat si na chleba. Ale jednoho dne se ozve volání Boha, abychom se zvedli a změnili svůj život.

Jsem přesvědčen, že většina lidí v té výzvě neuslyší, nač ve skrytu duše čeká. Bůh Abraháma nevyzval, aby se více modlil, duchovně zdokonaloval nebo se stal kazatelem. Poslal ho, jak bychom dnes řekli, budovat civilizaci. Nemělo to mnoho společného s duchovním světem, zato s tím fyzickým ano. To jen my často říkáme „Asi jsem špatně slyšel, tohle po mě určitě nechtěl“, protože ve skutečnosti nechceme vyjít ze své země jistoty, a tak své odmítnutí halíme do vznešených frází.

Dnešní ponaučení by tedy asi mohlo znít takto: Jsme-li vyzváni ke změně, pak žádné vznešené řeči nezmění nic na tom, že buď poslechneme, nebo dáme přednost pohodlí a selžeme. Termín „hřích“ má v původní hebrejské podobě význam „minout se cílem“. Možná bychom ho mohli chápat také jako „zakopat svou hřivnu“. 

Žádné komentáře:

Okomentovat